Brielle

Werkzaamheden binnenstad- en havenvisie Brielle in volle gang

Advertentie

Wethouder Robert van der Kooi neemt een kijkje bij de werkzaamheden;

Op vrijdag 10 februari 2023 nam wethouder Robert van der Kooi (beheer buitenruimte) een kijkje bij de werkzaamheden die op dit moment in de binnenstad van Brielle worden uitgevoerd in het kader van de Binnenstad- en Havenvisie. De wethouder liet zich informeren en was enthousiast om al een beetje te kunnen zien hoe mooi het gaat worden.

De werkzaamheden zijn in de laatste fase aangekomen. Na maanden van intensief werk en overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers nadert het project nu de afronding. Aan het Slagveld wordt op dit moment het laatste deel her-straat tussen de Action en de Kaaistraat. Daarnaast wordt gewerkt aan het plateau van gezaagde hardstenen keien op de kruising Slagveld – Kaaistraat – Scharloo – Kaaibrug. Het maken van deze plateaus is een tijdrovend werk en zal circa 14 dagen duren.

Aan de Turfkade zijn twee projecten bezig. 

  1. Ook daar is men bezig met de her-straat werkzaamheden van de Turfkade Fase II. Aan de parkeerplaatsen wordt de laatste hand gelegd. Ook is men bezig met het maken van de nieuwe rijweg. In dit plan is het gebruik van nieuwe gebakken klinkers zoveel mogelijk beperkt. Het is een duurzaam project, veel van de toegepaste materialen worden hergebruikt. Deze materialen kunnen nog zeker 50 jaar mee. Ook hier wordt gewerkt aan het hardstenen plateau tegenover de vis-verkoopwagen. Ook dat duurt nog een kleine 14 dagen. Na het gereedkomen van de rijweg en het kruisingsvlak zal de aansluiting met de Varkensstraat worden her-straat zodat alles weer één geheel is. Tot slot zal in week 11 de visverkoop wagen van vishandel Schot-Bout gedraaid worden. Hij komt met de achterzijde parallel aan de kademuur zodat er een mooi voorterrein beschikbaar wordt. Al de boven genoemde werkzaamheden zullen naar verwachting in de week vóór 1 april, voor de feestelijkheden van de bevrijding van Den Briel, zijn afgerond.
  2. Het tweede project aan de Turfkade is het realiseren van een wandelsteiger langs de hele Turfkade. De steiger wordt twee meter breed, krijgt drie opgangen en op een tweetal plaatsen wordt de steiger zelfs vier meter breed zodat daar in de toekomst terrassen gerealiseerd kunnen worden. Dit werk zal naar verwachting ook na 1 april nog doorlopen. Als de steiger langs de Turfkade klaar is, zal ook langs het Slagveld, vanaf de Action tot aan de houten ophaalbrug, een nieuwe recreatiesteiger gemaakt worden. Deze steiger kan in de toekomst ook als wandelsteiger gebruikt worden.

Na 1 april zal een aannemer ook nog de weggedeelten van enkele omliggende straten herstellen. De hardstenen rijbaan van de Kaaistraat, de Oostdam en de hardstenen kruisingsplateaus op de Thoelaverweg moeten opnieuw gemaakt worden. In 2021 zijn de funderingslaag en de voegen van de keien helaas niet op de juisten wijze aangebracht. Hierdoor zijn al snel de voegen gaan scheuren en zijn keien losgeraakt. Na intensief onderzoek en overleg met de aannemer heeft de aannemer besloten alle hardstenen keien in de wegvakken en plateaus te verwijderen en opnieuw aan te brengen. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast voor omwonenden en ondernemers zo veel mogelijk te beperken. Vóór de zomer is de binnenstad van Brielle en de toegang via de Thoelaverweg weer helemaal bereikbaar en hersteld.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Turfkade vindt u op www.voorneaanzee.nl/turfkade. Over de werkzaamheden aan de Kaaistraat / Oostdam volgt later meer informatie.

Facebook reacties
Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.