Gemeente

Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan windturbines Haringvlietdam

Advertentie

Al geruime tijd werkt ontwikkelaar E-Connection met de gemeente aan het plan om twee windturbines te bouwen aan de binnenzijde van de Haringvlietdam, die de zes windturbines aan de buitenkant gaan vervangen. Inmiddels zijn we weer een stap verder in het proces. De formele bestemmingsplanprocedure is gestart. Dit is de periode waarin u uw mening over het plan kunt geven. Ook nodigen wij u uit voor een inloopavond op woensdag 15 februari. 

Om de bouw van de twee windmolens mogelijk te maken, moet eerst het bestemmingsplan aangepast worden. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt op een locatie gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk en besluit over. Een eerste concept hiervan is vorig jaar voorjaar al gemaakt en besproken met een aantal partijen. Ook zijn er door de gemeente normen opgesteld, waarin staat waar het windproject aan moet voldoen op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu. 

U kunt uw mening geven over het bestemmingsplan

Op 28 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Hellevoetsluis de volgende versie van het bestemmingsplan behandeld en vastgesteld: het ontwerp-bestemmingsplan. Dit plan ligt samen met een aantal bijbehorende documenten nu ter inzage (van 19 januari t/m 1 maart). U kunt de documenten inzien in het gemeentehuis, aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een directe link vindt u op onze website, via www.voorneaanzee.nl/windmolens

U kunt uw mening geven over de documenten die ter inzage liggen, door een zienswijze kenbaar te maken. Dit kan tot en met 1 maart 2023, schriftelijk of mondeling.  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Voorne aan Zee, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@voorneaanzee.nl onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis’. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Herbert Faber, via telefoonnummer 14 0181. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. U kunt ook een zienswijze geven tijdens de inloopavond op woensdag 15 februari.

Uitnodiging inloopavond 15 februari

Op woensdagavond 15 februari organiseert de gemeente een inloopavond in het gemeentehuis (Oostzanddijk 26). U bent van harte welkom. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur, op een moment dat het voor u het beste uitkomt. U hoeft zich niet aan te melden. Op deze avond kunt u in gesprek over de plannen voor de nieuwe windturbines en vragen stellen. Er zijn medewerkers aanwezig van de gemeente, de initiatiefnemer E-Connection en andere betrokken partijen. Ook kunnen wij u informeren over de volgende stappen in het proces en uitleg geven over hoe u een zienswijze kunt indienen. U kunt dat eventueel ook ter plekke doen bij een medewerker van de gemeente. 

Presentatie van plannen (online) op maandagavond 13 februari

Wilt u graag meer weten over het plan voor de windturbines langs de Haringvlietdam? Twee dagen voor de formele inloopavond organiseert de gemeente nog een online presentatie, op maandagavond 13 februari om 19.30 uur. Dan geeft de gemeente uitleg over het bestemmingsplan, de door de gemeente opgestelde normen en de procedure die we volgen. U bent van harte welkom om deze online presentatie bij te wonen. U kunt zich tot en met 9 februari aanmelden, door een mail te sturen naar duurzaamheid@voorneaanzee.nl. Op 10 februari ontvangt u dan een link, zodat u de presentatie kunt bijwonen.  

Vervolg van de formele procedure

Na 1 maart worden alle zienswijzen doorgenomen en behandeld. We maken hier een samenvatting van en schrijven een reactie. Dit kan leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Vervolgens moet er een besluit worden genomen over de definitieve plannen. Ze worden eerst behandeld door het college van B&W. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te besluiten over het bestemmingsplan voor de windturbines. Onze verwachting is dat de gemeenteraad hier voor de zomer een besluit over zal nemen. 

Facebook reacties
Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.