HellevoetsluisOmliggende plaatsenOostvoorneRockanje

Gemeenten op Voorne-Putten werken samen aan een klimaatbestendig eiland

Advertentie

Het tegengaan van schade door extreem weer is een belangrijke uitdaging waar Voorne-Putten voor staat. Met partners in de regio pakken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, samen met Waterschap Hollandse Delta, deze uitdaging op. Daarvoor ondertekenden de partijen onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne-Putten. Dit is een gezamenlijke strategie en uitvoeringsagenda met plannen over onder meer stedelijk water, groen en natuur, infrastructuur en bouwen. Deze plannen dragen de komende jaren bij aan het klimaatbestendig inrichten van Voorne-Putten.

Klimaatbestendig Voorne-Putten

Voorne-Putten is een eiland waar veel uitdagingen samenkomen. Zowel in de dorpen en steden als in het landelijk gebied. Om hier op een prettige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren, moet er werk gemaakt worden van oplossingen voor extreme regenval, droogte en hitte. Bijvoorbeeld bij de inrichting van straten en het bouwen van huizen. Door te zorgen voor meer groen in steden en dorpen, door na te denken over een andere inrichting en gebruik van gebieden, en door water vast te houden in plaats van af te voeren. Dat vraagt om het verbinden van opgaven en samenwerking tussen alle partijen. De gezamenlijke overheden van Voorne-Putten pakken daarin hun rol. Zo betrekken zij ook inwoners en ondernemers. Inwoners worden bijvoorbeeld gestimuleerd hun tuin te vergroenen en bedrijventerreinen worden aangepast aan de veranderingen van ons klimaat. Samen zetten we ons in voor een nog groener, gezonder en klimaatbestendig eiland.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben alle overheden afgesproken dat heel Nederland uiterlijk in 2050 zo is ingericht dat er zo min mogelijk schade kan ontstaan door de klimaatveranderingen. Om de opgave in kaart te brengen, werken overheden elke zes jaar aan stresstests, risicodialogen en geven ze in een uitvoeringsagenda weer wat dit betekent voor hun eigen beleid en handelen.

Aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie

De partijen dienen ook de Aanvraag Impulsregeling klimaatadaptatie bij het Rijk in. Door middel van de impulsregeling draagt het Rijk 1,5 miljoen euro bij aan maatregelen om straten, buurten en het watersysteem op Voorne-Putten klimaatbestendig in te richten.

Facebook reacties
Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.